Sebutkan 3 Derajat Niat Shalat

Niat itu ada beberapa derajat : Pertama, apabila terbukti sholat fardhu kewajibannya itu ada 3 : Maksud untuk mengerjakan sholat. Menentukan sholat fardhu apa yang akan dikerjakan….

Pengertian Niat Dalam Ibadah Islam

Niat adalah bermaksud terhadap suatu perkara, sambil dibarengi dengan melaksanakan perkara tersebut. Niat itu didalam hati, sedangkan mengucapkan dengan lisan hukumnya adalah sunat (karena menolong lisan terhadap…

Niat

Pengertian niat Secara etimologis niat dapat diartikan dengan bermaksud, sedangkan secara terminologis adalah bermaksud untuk mengerjakan suatu pekerjaan dibarengi dengan pelaksanaannya. Tempat niat Niat itu tempatnya ialah…

Inilah Alasan Pentingnya Niat Sebelum Melakukan Pekerjaan

Ilaahii kaifa a’zimu wa antal qaahiru wa kaifa laa a’zimu wa antal aamiru. Ya Allah, bagaimana aku akan ngazam (berniat/bertekad), sedangkan Engkau yang menentukannya dengan paksaan, serta…

Keutamaan Niat dan Hubungan Niat Dengan Pekerjaan

Sebenar-benarnya ‘abdinya Allah itu wajib tho’at kepada Allah, yang dikumpulkan dan bisa nyata dengan pekerjaan, dan dengan rasa cinta serta bertekad untuk mengerjakannya. Apabila tidak kuasa dalam…