Wajib Puasa, Syarat Puasa, Rukun Puasa, dan Hari Yang Haram Untuk Berpuasa

Hal-hal yang berkaitan dengan wajibnya puasa, rukun puasa, syarat puasa dan hari yang haram untuk dipakai berpuasa akan dijelaskan dibawah ini : Pengertian Puasa Puasa menurut lughot…

Pengertian Zakat, Macam-Macam Harta Yang Wajib Zakat, dan Cara Menghitung Zakat

Zakat menurut lughot ialah membersihkan, artinya membersihkan barang atau badan dai kokotornya, itu bakal jadi bersih dan akan dibersihkan oleh Allah. Maksudnya adalah harta yang diselipin harta…

Inilah Penjelasan 5 Rukun Islam

Rukun Islam  adalah lima tindakan dasar dalam Islam, dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan Muslim. Kesemua rukun-rukun itu terdapat pada hadits…

Inilah Penjelasan dan Makna Rukun Iman Yang 6

Perkataan iman yang berarti ‘membenarkan’ itu disebutkan dalam al-Quran, di antaranya dalam Surah At-Taubah ayat 62 yang bermaksud: “Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan membenarkan…

Inilah 8 Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Mustahiq (penerima) zakat yang ada di dalam Al Quran ada 8 : 1. Fakir, yaitu orang yang tidak punya harta dan pekerjaan, atau punya harta tapi tidak…