Wajib Puasa, Syarat Puasa, Rukun Puasa, dan Hari Yang Haram Untuk Berpuasa

Hal-hal yang berkaitan dengan wajibnya puasa, rukun puasa, syarat puasa dan hari yang haram untuk dipakai berpuasa akan dijelaskan dibawah ini : Pengertian Puasa Puasa menurut lughot adalah kadar-kadar ngekang, artinya ngekang dari buka dan ngomong atau yang lainnya lagi. Sedangkan puasa menurut syara’ mengekang dari macam –macam hal yang membatalkan puasa dengan jalan yang […]

Pengertian Zakat, Macam-Macam Harta Yang Wajib Zakat, dan Cara Menghitung Zakat

Zakat menurut lughot ialah membersihkan, artinya membersihkan barang atau badan dai kokotornya, itu bakal jadi bersih dan akan dibersihkan oleh Allah. Maksudnya adalah harta yang diselipin harta riba itu bakal rusak dunia akhirat, sedeangkan harta yang dikeluarkan zakatnya itu bakal dijaga oleh Allah dan dibersihkan. Selain itu zakat ini dimaknai lughot dengan arti nambah-nambah, artinya […]

Inilah Penjelasan 5 Rukun Islam

Rukun Islam  adalah lima tindakan dasar dalam Islam, dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan Muslim. Kesemua rukun-rukun itu terdapat pada hadits Jibril. Rukun Islam itu ada 5 : Syahadat Shalat lima waktu Zakat Puasa bulan ramadhan Naik haji bila mampu Makna islam menurut lugot adalah kadar-kadar turut, sedangkan makna […]

Inilah Penjelasan dan Makna Rukun Iman Yang 6

Perkataan iman yang berarti ‘membenarkan’ itu disebutkan dalam al-Quran, di antaranya dalam Surah At-Taubah ayat 62 yang bermaksud: “Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman.” Iman itu ditujukan kepada Allah, kitab kitab dan Rasul. Iman itu ada dua jenis: Iman Hak dan Iman Batil. Definisi Iman berdasarkan hadist […]