Makna Laailaahaillallah & Syarat Taubat

Makna Laailaahaillallah ialah tidak ada lagi yang wajib diibadahan serta sebenarnya dalam adanya selain Allah. Maknanya ada 4 : Miftahul Jannah Kalimah Tauhid Kalimah Ikhlas Kalimah Naja…

Inilah Pengertian dan hubungan Ilmu Tauhid, Akhlak, Tasawuf

Ilmu tauhid adalah ilmu untuk mengetahui akidah agama yang didapat dari dalil yakiniah. (definisi ta’rif). Ma’rifat kepada Allah harus dengan yakin. Maksudnya adalah bukan dengan melihat dan…

Pentingnya Menghadapi Ujian Dan Cobaan Dengan Sabar

Ketahuilah, ujian dan cobaan di dunia merupakan sebuah keharusan, siapa pun tidak bisa terlepas darinya. Bahkan, itulah warna-warni kehidupan. Kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan merupakan tanda…

Rasa Sakit Ketika Sakaratul Maut Menjemput

Kalau sekiranya kamu dapat melihat malaikat-malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka serta berkata: Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. (niscaya kamu…

Makna Qanaah Dalam Islam Beserta Contohnya

Menurut bahasa qanaah artinya merasa cukup. Menurut Istilah qanaah berarti merasa cukup atas apa yang telah dikaruniakan Allah Swt kepada kita sehingga mampu menjauhkan diri dari sifat…