Tujuan Membaca Shalawat

Nabi Muhammad

Shalawat yang sering dibaca sangat besar sekali manfaatnya. Di bawah ini adalah dalil-dalil yang menerangkan mengenai keutamaan membaca shalawat.

Menurut Al Halimi bahwa maksud dari bacaan shalawat adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti perintah-Nya, dan memenuhi hak Nabi Muhammad saw yang wajib kita laksanakan.

Menurut Syaikh Abdus Salam, bahwa shalawat kita kepada Nabi Muhammad bukanlah suatu syafa’at (pertolongan) kita kepada beliau. Sebab semisal kita ini tidak dapat memberikan syafa’at kepada sesamanya. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita dan memberikan nikmat kepada kita. jika kita tidak mampu membalas kebaikan itu kita balas dengan mendoakan. Karena itu setelah Allah mengetahui kita tidak akan mampu membalas kebaikan Nabi kita, maka Allah menunjukkan kepada kita untuk membaca shalawat kepada Nabi Muhammad, agar shalawat kita kepada beliau sebagai imbalan darikebaikan beliau kepada kita dan keutamaannya kepada kita.

Menurut Ibnusy Syaikh bahwa yang lebih berhati-hati dalam membaca shalawat kepada Nabi Muhammad saw adalah agar kita mengamalkan pendapat yang dipilih kebanyakan ulama, yaitu wajibnya membaca shalawat setiap disebut nama Nabi Muhammad saw walaupun disebut dalam sebuah majelis seribu kali.

Sabda Nabi Muhammad saw, “Barang siapa yang ketika aku disebut lalu tidak mau membaca shalawat kepadaku, akhirnya dia masuk neraka dan Allah menjauhkannya dari rahmat-Nya, maka janganlah dia mencaci kecuali pada dirinya sendiri.”

 

Sumber: Durrotun Nasihin