Apakah yang diperbuat iblis dan hawa nafsu untuk menyesatkan manusia

Abu Bakar ash Shiddiq berkata,

“Sebenar-benarnya iblis itu berdiri di hadapan kalian untuk menuntun menuju jalan kebatilan. Nafsu itu ada di sebelah kanan kalian, maksudnya yang lewat ke tempat sebelah kanan dalam duduk ke tempat yang lain. Sedangkan hawa nafsu di sebelah kiri kalian, maksudnya yang melewati tempat sebelah kiri kalian ke tempat yang lain. Dan dunia itu dari sebelah belakang kalian, maksudnya yang melewati tempat duduk belakang kalian ke tempat yang lain.

Anggota-anggota itu di sebelah kiri dan kanan kalian, maksudnya yang melewati tempat di sekeliling kalian ke tempat yang lain.

Allah itu adalah yang Maha Jabbar berada di atas kalian, maksudnya dengan kekuasaan-Nya, bukan dengan tempat, karena mustahil Allah mencari tempat. Maka, Allah itu yang memaksa kepada kalian kepada yang dikehendaki-Nya. Sedangkan iblis itu mengajak kepada kalian untuk meninggalkan agama (syariat), dan nafsu amarah mengajak kalian untuk melakukan ma’siyat.”

 

Sumber: Kitab Nashaihul ‘ibaad karangan Syeikh Muhammad Nawawi bin ‘umar