10 Syarat Khutbah Jumat

Khutbah Jumaat ialah dua khutbah yang diberikan oleh khatib setiap kali Solat Jumat dilaksanakan. Ia merupakan salah satu syarat sah Solat Jumat. Syaratnya khutbah jumat itu ada 10, yaitu : Suci dari hadast, khotib harus suci dari hadast asgor (kecil)…

Read More