Apa Pengertian, Fungsi dan Contoh Arca Batu

Pengertian arca batu adalah suatu benda yang merupakan peninggalan jaman Megalithikum berbentuk patung manusia serta binatang, kemudian berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh yang disukai. Arca batu yaitu patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan,yaitu sarana dalam memuja…

Read More

Apa tujuan Belanda mendirikan VOC

Belanda mendirikan VOC adalah dengan tujuan sebagai berikut: supaya bisa bersaing dengan kongsi dagang dari bangsa lain seperti Portugis dan Spanyol menghindari persaingan diantara sesama pengusaha Belanda; Salah satu tujuan VOC dibentuk adalah untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara…

Read More

Apakah Ciri-Ciri Pithecanthropus Erectus

Ciri-ciri Pithecanthropus Erectus adalah sebagai berikut : Badan tegap, tapi tidak setegap Magantropus. Volume otak pithecanthropus erectus 900cc. Tinggi badan pithecanthropus erectus sekitar 165-180 cm. Geraham besar dan mempunyai rahang yang sangat kuat. Hidung lebar tetapi tidak mempunyai dagu. Bagian…

Read More