Bila kambium pengangkut terdapat di antara xilem dan floem, berkas pengangkut disebut

Xilem dan floem bersama-sama membentuk ikatan pembuluh. Ini terdiri dari 2 jenis, sederhana dan majemuk. Bundel vaskular majemuk dibagi lagi menjadi konsentris dan kolateral. Pada berkas pembuluh kolateral, xilem dan floem tersusun berdampingan pada radius yang sama. Ketika kambium vaskular hadir antara xilem dan floem, bundel vaskular disebut bundel vaskular kolateral terbuka. Contohnya termasuk batang dikotil. Bila kambium pengangkut tidak ada di antara xilem dan floem, berkas pengangkut disebut berkas pembuluh kolateral tertutup. Contohnya termasuk batang monokotil.

Jadi, jawaban yang benar adalah ‘Buka.’

Soal: Bila kambium pengangkut terdapat di antara xilem dan floem, berkas pengangkut disebut

A» Tutup

B» Buka

C» Endarkh

D» Eksar