Inilah 10 Syarat Sah Bacaan Fatihah Dalam Shalat

Membaca fatihah itu merupakan salah satu rukun sholat, baik itu sholat fardhu ataupun sholat sunat, sholat munfarid ataupun sholat berjamaah, dll.

Syarat fatihah semuanya ada 10, yaitu :

  1. Tertib, mendahulukan ayat yang pertama dan mengakhirkan ayat yang akhir.
  2. Terus-terus, sehingga jangan terpisah oleh zikir yang lain, walaupun zikir tersebut sunat dibaca ketika diluar sholat
  3. Menjaga semua khuruf fatihah, jumlah semua khuruf fatihah 156.
  4. Menjaga semua tasdid nya fatihah
  5. Jangan diam yang lama/sebentar sambil bermaksud memutus bacaan fatihah atau tidak, dengan tidak ada ‘udur, tapi kalau ada ‘udur maka tidak membuat madhorot, seperti karena bodoh atau lupa.

Jangan juga diam yang sebentar dengan maksud untuk memutus bacaan.

  1. Membaca semua ayat fatihah.

Dari sebagian ayat fatihah adalah Bismillahirrohmaanirrohim, sebab rosul juga menghitung bahwa Basmallah itu adalah salah satu ayat fatihah. Jadi 7 ayat itu dengan Bismillah.

  1. Jangan sengaja cadel yang bisa membuat rubah makna, yang membaca fatihah jangan salah membacanya, kalau salah baca akan merubah makna.
  2. Terbukti membaca fatihah itu sambil berdiri (pengganti berdiri) kalau sholat fardhu
  3. Harus terdengar oleh diri sendiri
  4. Jangan diselingi oleh zikir yang lain.

 

Diambil dari kitab Syafinatunnnaja Fiusuluddin Walfikhi karangan Abdul Mu’ti Muhammad Nawaw