Sebutkan Shalat Apa Saja Yang Boleh Diqoshor Beserta Niatnya

Bagi orang yang bepergian boleh sholat di jama’ sambil di qoshor yaitu diringkas tadinya 4 roka’at jadi 2 roka’at, apakah di waktunya atau di qodho. Misalnya kita bepergian dan pernah meninggalkan sholat, terus di qodho di waktunya bepergian, maka boleh di qoshor asal ada 16 pos (kurang lebih 96 km)

Syarat qoshor adalah :

 1. Harus terbukti jalannya itu 2 marhalah (pamondokan) dan yakin. (± 96 km)
 2. Jalannya itu yang di wenang kan oleh syara’, artinya bepergiannya bukan yang diharamkan.
 3. Harus tahu terhadap bolehnya qoshor, apabila tidak tahu tentang qoshor maka tidak diperbolehkan.
 4. Niat qoshor ketika takbirotul ihrom, kalau niatnya setelah takbirotul ihrom, maka tidak ada manfaatnya.

Niat qoshor sholat dhuhur “usholli fardodduhri qosronrok’ataeni mustaqbilalqiblati  ada an lillahita’ala. Niat qoshor sholat ‘ashar usholli fardol ‘asri qosron rok’ataeni mustaqbilalqiblati ada an lillahita’ala. Niat qoshor sholat ‘isya usholli fardol ‘isai qosron rok’ataeni mustaqbilalqiblati ada an lillahita’ala.

Niat sholat dhuhur jama’ taqdim sambil di qoshor usholli fardodduhri rok’ataeni qosron majmu’an ilaihil ‘asru ada an lillahita’ala. Niat sholat ‘ashar jama’ sambil di qoshor usholli fardol ‘asri rok’ataeni qosron majmu’an iladduhri ada an lillahita’ala.

Niat sholat ‘isya jama taqdim sambil di qoshor usholli fardhol ‘isai rok’ataini qosron majmuu’an ilaihil maghrib ada an lillahita’ala. Niat sholat dhuhur jama’ ta’hir sambil di qoshor usholli fardhodduhri  qosron majmuu’an ilal ‘asri ada an lillahita’ala.

Niat sholat ‘ashar jama’ ta’hir sambil di qoshor usholli fardhol ‘asri rok’ataeni qosron  majmuu’an ilaihidduhri ada an lillahita’ala. Niat sholat ‘isya jama ta’hir sambil di qoshor usholli fardhol ‘isai rok’ataeni qosron majmuu’an ilaihil maghrib ada an lillahita’ala.

 1. Sholatnya itu yang 4 roka’at, seperti dhuhur, ‘ashar dan ‘isya.
 2. Langgengnya jalan sampai sempurna sholat.
 3. Jangan nge ma’mum ke orang yang sholatnya sempurna (orang yang mukim)
 4. Harus 2 pemondokan atau lebih.
 5. Harus menjaga dari perkara yang meniadakan niat qoshor di langgengnya sholat.
 6. Jalannya harus ada maksud yang shoheh, seperti ziarah atau dagang atau naik haji.
 7. Mengerjakan sholat qoshor harus sudah lewat dari tempat tinggalnya.

Kemurahan bagi yang bepergian jauh ada 4 :

 1. Boleh sholat qoshor
 2. Boleh berbuka puasa, asal ketika berangkatnya itu sebelum muncul fajar.
 3. Boleh mengusap muujah atau sepatu selama tiga hari
 4. Boleh men jama’ sholat.

Yang diperbolehkan bagi orang yang meng qoshor sholat ada 4 :

 1. Boleh meninggalkan sholat jumat
 2. Boleh memakan bangkai kalau sudah tidak ada lagi makanan, sekira-kiranya kalau tidak makan bangkai akan mati.
 3. Boleh tayamum, dan menggugurkan kafardhuan disebabkan tayamum
 4. Boleh melakukan sholat diatas kendaraan

 

Diambil dari kitab Syafinatunnnaja Fiusuluddin Walfikhi karangan Abdul Mu’ti Muhammad Nawawi