Dosa bila Durhaka Kepada Orang Tua

Durhaka kepada orang tua merupakan sebuah hal yang sangat dilarang sekali dalam agama islam, dikarenakan hal tersebut merupakan sebuah dosa besar. Bahkan seharusnya kita berbuat baik kepada orang tua.

Di bawah ini ada beberapa dalil dari Al Qur’an tentang keutamaan berbuat baik kepada orang tua, dan larangan durhaka kepada mereka.

Allah swt berfirman dalam surat An Nisa ayat 36, “Sembahlah Allah, dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua….”

Ibnu Abbas r.a. berkata, “Maksud memperbaiki kedua orang tua dalam ayat diatas ialah dengan menampakkan sikap kepada kedua orang tua dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, jangan sekali-kali menjawab pertanyaan mereka dengan nada suara yang keras, atau perkataan yang tidak layak dengan kedudukan mereka sebagai orang tua. Jangan melihat mereka dengan penglihatan yang kejam, mengeraskan suara melebihi suara mereka. Jadi, usahakan di hadapan mereka itu sebagaimana seorang hamba sahaya di hadapan majikannya dnegan menunjukkan sikap tawadhu.”

Allah berfirman dalam surat Al Isra ayat 23-24 sebagai berikut:

  1. dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia[a].
  2. dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.

[a] Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak dlbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.

Dan firman-Nya pula, “Hendaklah kamu bersyukur kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, kepada-Kulah tempat kamu kembali.”

Menurut Ibnu Abbas, tiga ayat sengaja diturunkan Allah secara bergandengan dengan tiga perkara, Allah tidak akan menerima salah satunya kecuali dengan gandengannya, yaitu:

  1. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hanya taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul-Nya maka tidak akan diterima di sisi Allah.
  2. Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Barang siapa yang hanya mengerjakan salat saja, lalu tidak menunaikan zakatnya, maka tidak akan diterima di sisi Allah.
  3. Hendaklah kamu bersyukur kepada-Ku dan kedua orang tuamu.

Barang siapa yang hanya bersyukur kepada Allah dan tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya maka tidak akan diterima di sisi Allah.