Munajat Kepada Allah (Allah Maha Kuasa, Maha Melihat, Maha Mendengar)

Ya Allah, sangat aneh Engkau dekat denganku, dengan penglihatan-Mu, pendengaran-Mu, penjagaan-Mu dan rahmat-Mu. Dan betapa jauhnya aku dari-Mu, aku sangat teledor dan tidak bisa berbakti yang sempurna. Aku sangat berterima kasih terhadap kebaikan Engkau.

Ya Allah, alangkah sangat sayangnya Engkau kepada diriku, maka apa yang menghalangi aku dari-Mu. Tidak ada yang menghalangiku untuk berbakti kepada-Mu, untuk eling kepada-Mu. Semoga Engkau memberikan kekuasaan kepadaku untuk bisa wushul kepada-Mu.

Ya Allah, aku tahu dengan adanya robah-robah nya tapak-tapak ciptaan-Mu, dan dengan adanya robah-robahnya jaman. Aku tahu bahwa yang diinginkan oleh-Mu adalah supaya aku eling kepada-Mu, dalam setiap perkara/kejadian, dalam setiap zaman, sehingga aku eling terus-terusan kepada-Mu dalam setiap perkara.

Ya Allah, ketika aku melihat diriku yang penuh dengan kecacatan, sehingga aku tidak berani berkata meminta kepada-Mu. Maka aku sering ingat betapa dermawan-Nya Engkau, lalu aku bersemangat meminta kepada-Mu. Dan dimana-mana aku melihat kepada sifat-sifatku, yang keadaannya celaan orang lain, sehingga aku putus asa, maka aku sering melihat kepada karunia-Mu, kemudian memberi semangat dan akhirnya ingin meminta kepada-Mu. Kalau aku melihat diri yang penuh dengan dosa, maka aku malu meminta kepada-Mu terhadap pengampunan-Mu. Apabila aku melihat kelegaannya fadhal Allah, aku jadi bersemangat kembali, aku ingin meminta kepada-Mu.