Sebutkan Sidah (tasdid) Yang Ada Didalam Tahiyyat

Sidah Tahiyat itu semuanya ada 21,  yang 5 di sempurnanya tahiyat, sedangkan yang 16 di paling kurangnya tegasnya paling sedikit tahiyat. Nah, tasdid nya tahiyat yang sempurna itu adalah :

 1. Di sod nya
 2. Diatas tho lafad
 3. Ya lafad attoyyibatu
 4. Dan 5 sin lafad assalaamu ‘alaeka / ‘alaena

Paling sedikitnya tasdid tahiyat :

 1. Diatasnya huruf ta, lafad attahiyyatu.
 2. Ya, lafad attahiyyatu.
 3. Lam lafad lillaahi
 4. Ya, lafad ayyuhannabiyyu
 5. Nun, lafad annabiyyu
 6. Ya, lafad annabiyyu
 7. Lam, lafad warohmatullohi
 8. Lam, lafad wa ‘alaa ‘ibadillahi
 9. Sod, lafad assoolihin
 10. Lam alif, lafad ashadualla ilaaha
 11. Lam , lafad illallahu
 12. Lam, lafad Allah
 13. Nun lafad wa ashaduanna
 14. Mim, Muhammaddarrosuulullohi
 15. Ro, lafad Muhammaddarrosuulullohi
 16. Lam, lafad Alloh.

Sunat setelah tahiyat berdoa, doa apa saja.

 

Diambil dari kitab Syafinatunnnaja Fiusuluddin Walfikhi karangan Abdul Mu’ti Muhammad Nawawi

Scroll to Top