Apa Pengertian, Fungsi dan Struktur Vakuola

Pengertian, Fungsi dan Struktur Vakuola. Pengertian atau yang dimaksud vakuola adalah ruang dalam sel yang berisi cairan  yang berupa rongga yang diselaputi membran. Cairan ini adalah air dan di dalamnya terlarut zat seperti enzim, lipid, alkaloid, garam mineral, asam, dan basa. Selain itu, Vakuola juga berisi asam organik, asam amino, glukosa, dan gas.

Vakuola adalah organela sitoplasmik yang berisi cairan dan dibatasi selaput tipis yang disebut tonoplas. Vakuola berbentuk cairan yang di dalamnya terlarut berbagai zat seperti enzim, lipid, alkaloid, garam mineral, asam, dan basa.

Fungsi vakuola adalah:

  • Tempat penyimpanan zat cadangan makanan seperti amilum dan glukosa;
  • Tempat menyimpan pigmen (daun, bunga dan buah);
  • Tempat penyimpanan minyak atsirik (golongan minyak yang memberikan bau khas seperti minyak kayu putih);
  • Mengatur turgiditas sel (tekanan osmotik sel); dan
  • Tempat penimbunan sisa metabolisme dan metabolik sekunder seperti getah karet, alkaloid, tanin, dan kalsium oksabit.

Struktur Vakuola adalah

Zat yang terlarut ini menyerupai gara mineral, enzim, asam, alkaloid, basa dan juga sebagainya. Setiap zat sendiri mempunyai kegunaan yang cukup berbeda beda. Akan tetapi saling membentuk satu kesatuan di dalam tubuh sel hewan atau pun sel pada tumbuhan. Zat ini sendiri juga saling bekerja sama agar kinerjanya menjadi lebih sempurna. Untuk itu fungsi dari vakuola sendiri juga sangat penting di dalam orgnel.

Ciri-Ciri Vakuola adalah

  • Mempunyai wujud membentuk ruang berongga yang diliputi oleh tonoplas.
  • Pada bagian dalam rongga vakuola terdapat cairan bening.
  • Di dalam sel tumbuhan, mempunyai ukuran sangat besar yang berisikan air.
  • Sedangkan di dalam sel hewan, ukurannya malah jauh lebih kecil.
  • secara umum vakuola hanya ditemukan pada hewan berjenis uniseluler.