Makna Laailaahaillallah & Syarat Taubat

Makna Laailaahaillallah ialah tidak ada lagi yang wajib diibadahan serta sebenarnya dalam adanya selain Allah. Maknanya ada 4 : Miftahul Jannah Kalimah Tauhid Kalimah Ikhlas Kalimah Naja Isi lafad Laailaahaillallah ada 4 : Laailaahaillallah Laamaujuda Illallah, disini begini adanya, kami bekas pekerjaan Allah. Laailaahaillallah Laama’buda Illallah, dibuat perbuatan untuk beribadah kepada Allah. Laailaahaillallah Laamatluuba Illallah, […]

Taubat Nasuha Dari Segala Dosa dan Kesalahan

Setiap manusia hendaklah selalu memohon ampun kepada Allah, tidak berbuat durhaka kepada-Nya, serta selalu membaca istighfar. Karena manusia sering berbuat kesalahan, maka seharusnya bertaubat kepada Allah. Hal ini seperti yang diuraikan dalam kisah di bawah ini. Dari Anbi Hasyim Ash Shuufi berkata, “Aku pernah pergi menuju Bashrah. Datanglah aku pada sebuah perahu yang hendak aku […]

Keberkahan Taubat

Taubat merupakan sebuah hal yang hendaknya selalu dilakukan oleh setiap umat manusia. Artinya bahwa kita harus selalu memohon ampun kepada Allah, menyesali segala kesalahan yang telah dilakukan, serta tidak akan berbuat dosa lagi. Keberkahan taubat itu akan menghinggapi orang-orang yang melakukan taubat secara sungguh-sungguh (taubatan nasuha), seperti kisah wanita pelacur di bawah ini. Ada seorang […]

Kemuliaan Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Umat Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir, tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Nabi Muhammad merupakan teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Sebagai umatnya, kita harus selalu mencontoh dan berpedoman kepada sikap hidup Nabi Muhammad. Disebutkan bahwa Nabi Adam as berkata, ‘Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada ummat Muhammad SAW empat buah […]

Kisah Taubat Hasan Al Bashri

Setiap manusia pernah melakukan kesalahan (dosa). Oleh karena itu kita harus selalu mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang dilakukan, dan bertaubat dengan sesungguhnya. Di bawah ini adalah kisah mengenai taubat yang dilakukan oleh Hasan Al Bashri. Diceritakan dari Syaikh Imam Abu Nashr As Samarqandi, dia berkata, “Hasan Al Bashri pada waktu mudanya adalah […]