Jelaskan Perbedaan Asam Lemah dan Asam Kuat

Perbedaan antara asam lemah dengan asam kuat adalah sebagai berikut:

 1. Asam kuat adalah molekul yang benar-benar terdisosiasi menjadi ion mereka ketika berada di dalam air.  Sedangkan Asam lemah adalah molekul yang sebagian terdisosiasi menjadi ion dalam larutan berair.
 2. pH larutan asam kuat sangat rendah (sekitar pH = 1). Sedangkan pH larutan asam lemah sekitar 3-5.
 3. Konstanta disosiasi asam K adalah nilai yang lebih tinggi untuk asam kuat. Sedangkan Konstanta disosiasi asam K adalah nilai yang lebih rendah untuk asam lemah.
 4. Asam kuat melepaskan semua ion H+ yang dapat dilepaskan ke larutan. Sedangkan asam lemah tidak melepaskan semua ion H+

Apa itu Asam Kuat

Asam kuat adalah sebuah senyawa asam yang sepenuhnya telah terionisasi dengan menjadi ion dalam larutannya. Reaksi ionisasi yang sangat asam ialah sebuah reaksi akhir. Pada umumnya, ionisasi asam kuat dapat dirumuskan:

HA (aq) ⎯⎯ → H + (aq) + A– (aq)

Apa itu Asam Lemah

Asam lemah adalah senyawa asam yang terhadap larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi sebuah ion. Reaksi ionisasi asam lemah adalah reaksi dalam kesetimbangan. Pada umunya, terhadap nilai dari nilai yang lemah dapat dirumuskan:

HA (aq) ← ⎯⎯⎯⎯ → H + (aq) + A– (aq)

Senyawa yang dapat menghasilkan sebuah ion hidrogen dengan pelarut yang larut dalam air, atau molekul yang menyediakan proton (ion H + hidrogen).

Sifat Asam

 • Rasa: masam ketika dilarutkan dalam air.
 • Sentuhan: asam terasa menyengat bila disentuh, dan dapat merusak kulit, terutama bila asamnya asam pekat.
 • Kereaktifan: asam bereaksi hebat dengan kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap logam.
 • Hantaran listrik: asam, walaupun tidak selalu ionik, merupakan cairan elektrolit.
 • PH yang kurang dari 7
 • Dapat merubah kertas lakmus biru menjadi merah

Daftar atau Contoh Asam Kuat :

 • Asam klorida (HCl)
 • Asam nitrat (HNO3)
 • Asam sulfat (H2SO4)
 • Asam bromida (HBr)
 • Asam iodida (HI)
 • Asam klorat (HClO3)
 • Asam perklorat (HClO4)

Daftar atau Contoh Asam lemah :

 • Asam format (HCOOH)
 • Asam asetat (Asam cuka) (CH3COOH)
 • Asam fluorida (HF)
 • Asam karbonat (H2CO3)
 • Asam sitrat (C6H8O7)
 • Asam sianida (HCN)
 • Asam nitrit (HNO3)
 • Asam borat (H2Bo3)
 • Asam silikat (H2SIO3)
 • Asam antimonit (H2SbO3)
 • Asam antimonat (H2SbO4)
 • Asam stanat (H2SnO3)
 • Asam stanit (H2SnO2)
 • Asam plumbat (H2PbO3)
 • Asam plumbit (H2PbO4)
 • Asam oksalat (H2C2O4)
 • Asam benzoat (C6H5COOH)
 • Asam hipoklorit (HClO)
 • Asam sulfit (H2SO3)
 • Asam sulfida (H2S)
 • Asam fosfit (H3PO3)
 • Asam fosfat (H3PO4)
 • Asam arsenit (H3AsO3)
 • Asam arsenat (H3AsO4)
 • Asam flosianat (H5CN)
 • Asam finol (C6H5OH)
 • Asam askorbat (C5HO6)
 • Asam laktat (C3H5O3)