Larangan Berkata “Ah” Kepada Kedua Orang Tua

Haram berat menghardik orang tua (ibu dan bapak) dan yang sederajat dengannya. Allah berfirman dalam surat Al Isra ayat 23-24:

  1. dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia[a].
  2. dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.

[a] Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak dlbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.

Diriwayatkan di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim melalui Abdullah ibnu Amr ibnul Ash, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

Termasuk dosa besar ialah seorang lelaki mencaci kedua orang tuanya. Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah ada seorang lelaki mencaci kedua orang tuanya?” beliau menjawab, “Ya, ia mencaci orang tua orang lain, lalu orang lain itu membalas mencaci orang tuanya. Dan ia mencaci ibu orang lain, lalu orang lain itu balas mencaci ibunya.”

Diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Daud dan Imam Turmudzi melalui Ibnu Umar yang menceritakan:

Aku pernah mempunyai seorang istri yang aku cintai, tetapi Umar membencinya. Maka is berkata kepadaku, “Ceraikanlah dia!” tetapi aku menolaknya. Lalu Umar datang kepada Nabi saw dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka Nabi saw bersabda kepadaku, “Ceraikanlah dia!”