Tindakan apa yang akan Anda ambil untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui air?

Penggunaan air minum kemasan, pembersihan wadah air secara teratur, menjaga kebersihan diri, makan makanan yang dimasak dan hangat, mencuci sayuran dan buah-buahan sebelum dimasak, menjaga kebersihan di sekitar, membuang kotoran bayi dan balita dengan benar, menghindari makanan dan jus buah dari pedagang pinggir jalan , menjaga makanan dan air minum tercakup sebagai tindakan pencegahan penyakit yang ditularkan melalui air. Klorasi air minum, sanitasi dan praktik kebersihan yang baik untuk memutus penularan penyakit melalui vektor merupakan tindakan yang efektif.

Soal: Tindakan apa yang akan Anda ambil untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui air?