Berapakah X pada gambar di bawah?

Gambar yang diberikan adalah akar dikotil. Akar dikotil memiliki xilem di tengah akar dan floem di luar xilem. Jadi, X adalah xilem. Ini adalah jaringan konduksi yang membantu dalam konduksi mineral dari akar ke xilem. Jadi, jawaban yang benar adalah pilihan A.

Soal: Berapakah X pada gambar di bawah?

A » Xilem

B» Floem

C » Xilem dan Floem

D» Stomata