Soal : Jika xilem dikelilingi oleh floem pada semua sisinya, berkas pengangkut disebut sebagai

Ketika xilem dikelilingi oleh floem di semua sisi, ikatan pembuluh disebut sebagai amphiribral. Berkas Amphicribral adalah untaian pusat xilem dalam sebuah bundel dan dikelilingi oleh floem.
Jadi, jawaban yang benar adalah pilihan B.

Soal : Jika xilem dikelilingi oleh floem pada semua sisinya, berkas pengangkut disebut sebagai

A » Amfivasal

B » Amfikribral

C » Jaminan

D» Radial