Soal : Jika floem dikelilingi oleh xilem, berkas pengangkut disebut

Dalam berkas xilem konsentris baik melingkari atau dikelilingi oleh floem dan dengan demikian dikenal dua jenis berikut: 1) leptosentris/amphivasal konsentris 2) hadrosentris/amficribal konsentris

Berkas amfivasal adalah berkas pengangkut di mana xilem mengelilingi untai tengah floem yang dikenal sebagai berkas amphivasal, juga disebut berkas leptosentrik. Mantan. Dracaena, Yucca.

Jadi, jawaban yang benar adalah ‘Concentric leptocentric/amphivasal.’

Soal : Jika floem dikelilingi oleh xilem, berkas pengangkut disebut

A» Leptosentrik/amphivasal konsentris

B» Hadrosentris/amphicribal konsentris

C» Jaminan bersama

D» Gabungan dwikolateral