Ketika protoxylem dikelilingi oleh metaxylem, itu adalah:

Perkembangan xilem dapat digambarkan dengan empat istilah: centrarch, exarch, endarch dan mesarch. Dalam perkembangan mesarch terdapat beberapa untai vaskuler dan pada masing-masing protoxylem ini terletak di tengah dikelilingi oleh metaxylem. Jenis pengembangan xilem primer ini ditemukan di banyak spesies paku-pakuan.

Jadi, jawaban yang benar adalah ‘Kondisi mesarch.’

Soal: Ketika protoxylem dikelilingi oleh metaxylem, itu adalah:

A» Kondisi mesarch

B» Kondisi Endarch

C» Kondisi pencarian

D» Tak satu pun di atas