10 Contoh Soal Essay Bersatu Dalam Keragaman Dan Demokrasi Beserta Jawaban

Hai kawan-kawan, berikut ini adalah 10 Contoh Soal Essay Bersatu Dalam Keragaman Dan Demokrasi Beserta Jawaban. Mudah-mudahan saja 10 Contoh Soal Essay Bersatu Dalam Keragaman Dan Demokrasi Beserta Jawaban ini memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua.

Soal No. 1). Sebutkan cara-cara seseorang atau kelompok apabila dalam menghadapi Masalah tidak dapat diselesaikan!

Jawaban:
a. Tenangkan pikiran anda
b. Cobalah untuk berfikir positif
c. Gunakan cara berpikir kreatif untuk menemukan solusi.
d. Bermusyawarah
e. Mintalah pertolongan Allah Swt.

Soal No. 2). Berilah lima contoh perilaku Demokratis dalam kehidupan sehari-hari!

Jawaban:
a. Berlaku adil terhadap semua anggota keluarga tanpa ada rasa pilih kasih.
b. Memberikan kesempatan pada semua anggota keluarga untuk memberikan saran, kritik demi kesejahteraan keluarga.
c. Mengerjakan tugas rumah sesuai dengan tanggung jawab masing masing dalam keluarga.
d. Saling menghormati dan menyayangi antar sesama anggota keluarga.
e. Menempatkan Ayah sebagai kepala keluarga serta menghormati kedudukan tersebut.

Soal No. 3). Sebutkan maksud dan tujuan utama dari pelaksanaan musyawarah!

Jawaban:
musyawarah adalah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian/Musyawarah adalah keadaan bekumpul bersama untuk mendiskusikan masalah mencapai kata mufakat.

Soal No. 4). Jelaskan maksud yang terkandung dalam surah Asy-Syura ayat 38!

Jawaban:
Dari ayat tersebut Allah menyerukan agar umat islam mengesakan dan menyembah Allah SWT. Menjalankan Shalat Fardhu Lima waktu tepat pada waktunya. Apabila mereka menghadap masalah maka harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah dalam segala urusan, selain masalah masalah hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Orang-orang yang berkomitmen dalam ketaatan memenuhi seruan Allah SWT , yaitu selalu menegakkan shalat, selalu menyelesaikan urusan keduniaan dengan musyawarah, menegakkan prinsip-prinsip musyawarah. Maka balasanmu disisinya itu lebih baik dan lebih kekal.

Soal No. 5). Apakah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban dalam musyawarah?

Jawaban:
Hak :
– menyampaikn pendapat
– memberikan saran dan kritik
– menyetujui atau menolak pendapat orang lain
– mendapatkan keadilan-
Mendapat Perlakuan yang sama

Kewajiban :
– menghargai pendapat orang lain
– menghormati perbedaan pendapat
– melaksanakan keputusan musyawarah dgn penuh tanggungjawab.
– mentaati tata tertib musyawarah
– tidak memperkeruh suasana musyawarah.

Soal No. 6). Jelaskan arti Demokrasi Menurut Bahasa?

Jawaban:
Menurut etimologi/bahasa, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu dari demos = rakyat dan cratos atau cratein=pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang
kedaulatan.

Soal No. 7). Jelaskan arti Syura menurut Bahasa?

Jawaban:
Syura’ itu sendiri menurut bahasa ialah berunding atau bertukar fikiran. Dan dari segi istilah syariat Islam, arti syura atau musyawarah ialah bertukar fikiran atau berbincang antara dua orang atau lebih dalam menghadapi hal-hal yang dibenarkan oleh syariat sesuai dengan adab-adab, cara cara yang syar’i untuk memperoleh hasil yang baik dan benar yang akan menjadi tindakan bersama, seseorang atau satu kelompok.

Soal No. 8). Dari mana secara historis istilah demokrasi diambil?

Jawaban:
Kata ini berasal dari bahasa Yunaniδημοκρατία (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”.
yang terbentuk dari δῆμος (dêmos) “rakyat” dan κράτος (kratos) “kekuatan” atau “kekuasaan” pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena

Soal No. 9). Siapakah yang berpendapat bahwa demokrasi model Barat bersifat syirik?

Jawaban:
Abu A’la al-Maududi, beliau secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap Agama sehingga cenderung sekuler.

Soal No. 10). Sebutkan salah satu ayat Alquran yang menjelaskan tentang Demokrasi?

Jawaban:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
(Q.S Ali-Imran 159).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *