bipedal: Pengertian bipedal

bipedal adalah Suatu bentuk gerak terestrial di mana suatu organisme bergerak melalui dua tungkai atau kakinya.