Kemuliaan Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Umat Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir, tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Nabi Muhammad merupakan teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Sebagai umatnya, kita harus selalu mencontoh dan berpedoman kepada sikap hidup Nabi Muhammad.

Taubat

Disebutkan bahwa Nabi Adam as berkata, ‘Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada ummat Muhammad SAW empat buah kemuliaan yang tidak diberikan-Nya kepadaku, yaitu:

  1. Diterimanya taubatku harus di Mekkah, sedang ummat Muhammad SAW dapat bertaubat di setiap tempat lalu Allah akan menrima taubat mereka itu.
  2. Sesungguhnya mulanya aku berpakaian, tetapi setelah aku berbuat durhaka Allah menjadikan aku telanjang. Sedangkan ummat Muhammad, mereka durhaka dalam keadaan telanjang lalu Allah memberi mereka berpakaian.
  3. Ketika aku berbuat durhaka Allah memisahkan aku dengan istriku. Sedangkan ummat Muhammad, mereka berbuat durhaka kepada Allah dan Allah tidak memisahkan di antara mereka dengan istri-istrinya.
  4. Aku berbuat durhaka di surga lalu Allah mengusirku dari surga itu. Sedangkan ummat Muhammad durhaka kepada Allah SWT di luar surga lalu mereka masuk ke dalamnya apabila mau bertaubat.

 

Sumber: Durrotun Nasihin