Keadaan Manusia Durhaka di Neraka

Neraka merupakan tempat kembali orang-orang durhaka, serta selalu melakukan kemaksiatan selama di dunia dan berbuat dosa kepada Allah.

Allah berfirman dalam surat Az Zumar ayat 71-72:

  1. orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: “Apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan Pertemuan dengan hari ini?” mereka menjawab: “Benar (telah datang)”. tetapi telah pasti Berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir.
  2. dikatakan (kepada mereka): “Masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedang kamu kekal di dalamnya” Maka neraka Jahannam Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

Diriwayatkan bahwa musuh-musuh Allah swt bakal dihalau ke neraka dengan hitam wajahnya dan membiru matanya serta dikunci rapat mulutnya. Ketika mereka sampai di depan pintu-pintu neraka, malaikat-malaikat Zabaniyah menjemputnya dengan rantai dan belenggu.

Dimasukkanlah rantai itu ke dalam mulutnya dan dikeluarkan dari duburnya. Tangan-tangan mereka yang kanan dibelenggu ke lehernya dan tangan kirinya dimasukkan ke dada dan dicabut diantara kedua pundaknya, serta diikat dengan rantai.

Setiap orang kafir digandengkan dengan setan yang menjadi kawannya dalam sebuah rantai dan diseretlah pada wajahnya serta para malaikat memukulinya dengan alat-alat pemukul dari besi. Setiap mereka ingin keluar dari neraka itu dikembalikanlah mereka ke sana lagi.

Seperti firman Allah dalam surat As Sajdah ayat 20, Setiap mereka ingin keluar dari neraka itu maka mereka (dikembalikan lagi kesana). Dan dikatakan kepada mereka, ‘Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu telah mendustakannya.”

 

Sumber: Durrotun Nasihin