7 Tingkatan Neraka Menurut Al Qur’an

Diceritakan dari para ahli ilmu bahwa neraka Jahannam itu memiliki beberapa tingkatan, yaitu:

Neraka Sa’ir

Allah berfirman dalam surat Al Mulk ayat 11, “Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka Sa’ir.”

Orang-orang yang mendustakanlah yang menempatinya. Kitamemohon perlindungan kepada Allah dari Sa’ir itu dan dari yang lainnya.

Tingkatan Ladhaa

Yaitu orang yang meninggalkan zakat. Allah swt berfirman dalam surat Al Ma’arij ayat 15-16, “Tidaklah demikian, sesungguhnya adalah neraka ladhaa, yang mengelupas kulit kepala.”

Neraka Saqar

Allah berfirman dalam surat AL Muddatsir ayat 41-44, “Mengenai orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu dalam saqar?”mereka menjawab, ‘Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak memberi makan orang-orang miskin.”

Sedangkan hal yang paling utama dalam syariat islam adalah shalat.

Neraka Jahim

Allah berfirman dalam surat An Naazi’at ayat 37-39, “Maka adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya Jahimlah merupakan tempat tinggalnya.”

Jahim ini diciptakan untuk orang yang mengikuti hawa nafsunya.

Neraka jahannam

Allah swt berfirman dalam surat Al Hijr ayat 43, “Dan sesungguhnya Jahannam adalah benar-benar tempat yang diancamkan kepada mereka seluruhnya.”

Neraka Hawiyah

Allah berfirman dalam surat Al Qaari’ah ayat 9-11, “ Maka tempat kembaliny adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Api yang sangat panas.”

Neraka Huthamah

Neraka ini diciptakan untuk orang-orang yang suka adu domba. Allah swt berfirman dalam surat Al Humazah ayat 4, “Sekali-kali tidak. sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke neraka huthamah.”

 

Sumber: Durrotun Nasihin