Larangan Berbuat Aniaya

Dari Jabir, dia berkata, “Takutlah kepada perbuatan aniaya, karena perbuatan aniaya itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat.”

Penyebab orang masuk neraka

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, “Ada enam orang yang masuk neraka disebabkan oleh 6 hal pula, yaitu:

  1. Para penguasa disebabkan dzalim.
  2. Orang Arab sebab kefanatikan.
  3. Penduduk desa sebab bodoh.
  4. Kepala-kepala daerah sebab sombong.
  5. Para pedagang sebab khianat.
  6. Para ulama sebab dengki.

Kemuliaan Umat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki Nabi Adam

Disebutkan bahwa Nabi Adam berkata, “Sesungguhnya Allah swt memberikan empat kemuliaan kepada ummat Muhammad saw, yang aku sendiri tidak dapat mendapatkannya:

  1. Bahwa taubatku diterima harus di Mekah, sedang umat Muhammad bertaubat di mana saja dan Allah akan menerima taubat mereka.
  2. Sesungguhnya aku pada mulanya berpakaian, tetapi setelah aku berbuat maksiat Allah menjadikan aku telanjang. Sedang umat Muhammad berbuat durhaka dalam keadaan telanjang, tetapi kemudian Allah memberi mereka berpakaian.
  3. Ketika aku berbuat durhaka, maka Allah memisahkan aku dengan istriku. Sedang umat Muhammad berbuat durhaka kepada Allah dan Allah tidak memisahkan mereka dengan istri-istrinya.
  4. Aku berbuat durhaka kepada Allah di surga, lalu Allah mengusirku dari sana. Sedang umat Muhammad berbuat durhaka di luar surga, lalu Allah memasukkan mereka ke dalamnya apabila mereka bertaubat.

 

Sumber: Durrotun Nasihin