Dialog Nabi Muhammad Dengan Iblis

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Pernah Nabi Muhammad saw keluar dari masjid pada suatu hari. Tiba-tiba beliau melihat Iblis. Kemudian Nabi bersabda, ‘Apa yang membuatmu datang ke depan pintu masjidku?’ Iblis menjawab, ‘Ya Muhammad, Allah yang membuatku datang kemari.’ Nabi bersabda, ‘Untuk apa?’ Iblis berkata, ‘Supaya engkau dapat bertanya kepadaku mengenai apa saja yang engkau suka.’

Yang pertama di tanyakan Nabi adalah shalat, ‘Hai Iblis, mengapa engkau menghalangi ummatku untuk mengerjakan shalat berjamaah?’ Iblis menjawab, ‘Ya Muhammad, apabila ummatmu keluar untuk shalat maka demam yang sangat panan menimpaku, lalu demam itu tidak akan hilang sehingga mereka telah berpisah.’

Nabi Muhammad bertanya, ‘Hai Iblis, mengapa engkau menghalangi ummatku untuk membaca Al Qur’an?’ Iblis menjawab, ‘Ketika mereka membaca aku akan hancur seperti timah mencair.’

Nabi Muhammad bertanya, ‘Hai Iblis, mengapa engkau menghalangi ummatku untuk berjihad?’ Iblis menjawab, ‘Apabila mereka keluar untuk berjihad maka terikatlah aku dengan sebuah ikatan pada kakiku, sehingga mereka kembali.’

Nabi Muhammad bertanya, ‘Mengapa engkau menghalangi ummatku untuk beribadah haji?’ Iblis menjawab, ‘Apabila mereka keluar untuk beribadah haji maka aku dirantai dan dibelenggu, dan apabila mereka bermaksud akan bersedekah maka diletakkanlah gergaji pada kepalaku, maka gergaji itu menggergaji aku seperti kayu yang sedang digergaji.’

 

Sumber: Durrotun Nasihin