Siapakah orang yang bangkrut di akhirat?

Di akhirat nanti akan ada orang-orang yang ketika di dunia rajin beribadah, selalu melaksanakan amal shalih, tetapi ketika pada hari kiamat dia menjadi bangkrut, seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut ini.

Nabi Muhammad bersabda:

“Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu?” mereka berkata, “Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak memiliki harta.” Nabi Muhammad berkata, “Sesungguhnya orang yang bangkrut dari ummatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa shalat, puasa dan zakat. Tetapi dia datang dengan benar-benar telah mencaci maki orang ini, menuduh zina orang ini, makan harta orang ini, mengalirkan darah orang ini, dan memukul orang ini. Lalu diberikan sebagian kebaikannya pada orang ini dan kebaikannya lagi pada orang ini. Jika telah habis kebaikannya sebelum dibayarkan tanggungan yang ada padanya, maka diambillah kejahatan orang-orang itu dan dilemparkanlah ke atas pundaknya, kemudian dilemparkanlah dia ke neraka.

Nabi Muhammad bersabda:

“Barang siapa yang mempunyai tanggungan sebuah penganiayaan milik saudaranya, baik berupa harga diri atau sesuatu yang lain maka hendaklah dia minta halalnya pada hari ini sebelum tidak ditemukan lagi dinar dan tidak pula dirham. Jika dia memiliki amal yang shalih maka diambillah sebagiannya menurut kadar penganiayaannya , tetapi jika tidak ada kebaikan baginya diambillah kejahatan kawannya itu dan dipikulkan ke atas pundaknya.”

Sumber: Durrotun Nasihin