Sunat mengangkat tangan ketika shalat dan tempatnya

Ketika melakukan shalat, kita disunahkan mengangkat tangan di beberapa tempat, yaitu:

Sunat mengangkat tangan ketika takbiratul ihram

Cara mengangkat tangan ialah kedua tangan itu diangkat sehingga sejajar dengan bahu, ibu jari sejajar dengan telinga dan telapak tangan menghadap ke qiblat, dilakukan serempak dengan ucapan takbir.

Hal ini berdasarkan hadis Bukhari Muslim:

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa sesunguhnya Rasululullah mengangkat keduan belah tangan sejajar dengan bahunya bila ia memulai shalat, dan bila takbir untuk ruku’. Apabila beliau mengangkat kepalanya setelah ruku;, beliau mengangkat tangan seperti tadi.

Mengangkat Tangan di dalam shalat

Sunat mengangkat tangan ketika hendak ruku’

Hal ini berdasarkan hadis Malik bin Huwairis:

Dari Malik bin Huwairis radhiyallaahu ‘anhu, sesungguhnya Rasulullah apabila ia takbir maka beliau mengangkat kedua belah tangannya hingga mendekati telinga. Apabila hendak ruku’ beliau berbuat seperti tadi, demikian pula apabila mengangkat kepala dari ruku’, beliau mengangkat tangan seperti tadi (HR Ibnu Majah).

Sunat mengangkat tangan ketika I’tidal

Sunat mengangkat ketika berdiri dari tasyahud awal

Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Turmudzi

Dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah, sesungguhnya apabila beliau hendak melaksanakan shalat fardhu, maka beliau mengangkat kedua belah tangannya sejajar dengan bahu, hela serupa beliau lakukan apabila selesai dari bacaannya hendak ruku’, dan bangun dari ruku’. Beliau tidak pernah melakukan demikian apabila beliau shalat sambil duduk, dan apabila beliau berdiri dari duduk pada dua rakaat beliau mengangkat tangannya sambil membaca takbir.