Nama-Nama Surga dan Neraka

Surga itu benar-benar ada. Menurut Abdurrahman As Shafuri dalam Nuzhatul Majalis bahwa nama-nama tingkatan surga dan sifatnya adalah sebagai berikut:

 1. Surga Darul Jalal, diciptakan dari mutiara putih.
 2. Surga Darus Salam, diciptakan dari yaqut merah.
 3. Surga Ma’wa, diciptakan dari zabarjud yang hijau.
 4. Surga Khuldi, dibuat dari marjan yang kuning.
 5. Surga Na’im, dibuat dari perak yang putih.
 6. Surga Firdaus, diciptakan dari emas merah.
 7. Surga ‘Adn, diciptakan dari permata putih.
 8. Surga Darul Qarar.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa gedung-gedung surga sebanyak bintang-bintang di langit, demikian pula sungai-sungainya. Di surga ada satu sungai yang disebut “Sungai rahmat” yang mengalir di seluruh surga.

Neraka juga benar-benar ada. Imma Nashr As Samarqindi mengatakan dalam kitab “Tanbihul Ghafilin”, bahwa neraka-neraka itu mempunyai tujuh pintu, setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari orang-orang laki-laki dan wanita, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Hijr ayat 44:

“Jahanam itu mempunyai 7 pintu, tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka.”

Sebgaian pintu-pintu neraka itu terbuka lebih rendah daripada yang lain. dari satu pintu ke pintu yang lain jaraknya dapat ditempuh perjalanan tujuh puluh tahun.

Tingkatan pintu-pintu neraka:

 1. Pintu terendah, di dalamnya adalah orang-orang munafik dan orang yang mengingkari Ashabul Maidah dan untuk keluarga Fir’aun. Neraka ini disebut Hawiyah.
 2. Untuk tempat orang-orang musyrik, namanya adalah neraka Jahim.
 3. Untuk tempat orang-orang yang beragama Shabi’i, namanya neraka Saqar.
 4. Untuk tempat iblis dan para pengikitnya serta orang-orang majusi, namanya neraka Ladha.
 5. Untuk tempat orang-orang Yahudi, namanya neraka Huthamah.
 6. Untuk ditempati orang-orang Nasrani, namanya neraka Sa’ir.
 7. Untuk umat Nabi Muhammad yang ahli melakukan perbuatan dosa besar dan mereka mati belum bertaubat, yaitu Jahannam.

Adapun Jahannam adalah salah satu nama untuk keseluruhan neraka.