Kisah Hikmah Mengenai Kewajiban Istri Terhadap Suami

Imam Ahmad telah meriwayatkan dari sahabat Anas r.a. bahwa salah satu keluarga dari sahabat Anshar mempunyai seekor unta yang biasa dipergunakan untuk membawa air dari sumur.

Pada suatu hari unta itu tidak mau menuruti perintah majikannya sehingga punggungnya tidak mau diberi sesuatu.

Maka mereka pergi menyampaikan kejadian itu kepada Rasulullah saw seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mempunyai seekor unta yang biasa kami pergunakan untuk mengambil dari sumur, tiba-tiba sekarang unta itu sulit kami kuasai. Dia tidak membiarkan punggungnya dibebani sesuatu, padahal tanaman kami sudah kering begitu juga pohon kurma membutuhkan siraman.”

Lalu Rasulullah saw berdiri dan berkata kepada para sahabat, “Berdirilah kalian, “ lalu mereka berdiri dan masuk ke kebun sahabat Anshar itu bersama Rasulullah, sedang pada waktu itu unta yang mogok tadi berada di salah satu sudut kebun.

Lalu Rasulullah saw berjalan menuju untanya. Orang-orang sahabat Anshar sama berkata, “Wahai Rasulullah,