Istri yang Durhaka Kepada Suami Akan Dilaknat Oleh Allah dan Malaikat

Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa Rasulullah saw telah bersabda sebagai berikut:

Seorang perempuan yang patuh kepada suaminya akan dimintakan ampun dosanya  oleh burung yang beterbangan di angkasa, ikan yang berada di air, malaikat di langit, matahari, bulan selama perempuan itu diridhai oleh suaminya.

Dan setiap perempuan yang tidak patuh kepada suaminya, maka akan dilaknat oleh Allah, malaikat, dan seluruh manusia.

Setiap perempuan yang berwajah muram di depan suaminya, maka akan dibenci oleh Allah, sehingga mengajaknya ketawa riang.

Dan setiap perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa seizin dari suaminya, maka akan dilaknat oleh malaikat sehingga kembali pulang.

Golongan Perempuan Yang Dijamin Masuk Neraka

Dalam riwayat lain diterangkan bahwa Rasulullah saw telah bersabda sebagai berikut:

Empat macam perempuan yang dijamin pasti masuk ke dalam neraka, yaitu:

  1. Perempuan yang ketus kepada suaminya, jika ditinggal oleh suaminya tidak dapat menjaga dirinya. Jika sang suami telah datang selalu disakiti dan dicerca.
  2. Perempuan yang memberi beban kepada suaminya dengan beban yang berat, sehingga sang suami tidak mampu.
  3. Perempuan yang tidak dapat menutup auratnya dari lelaki lain, ia keluar dari rumahnya dengan mengenakan pakaian yang mahal yang paling bergengsi.
  4. Perempuan yang tidak mempunyai tujuan lain kecuali makan dan minum dan tidur, tidak mempunyai keinginan dan kesenangan untuk mengerjakan salat, taat kepada Allah dan rasul-Nya, begitu juga taat kepada suaminya.