Inilah 6 Nikmat Yang Paling Besar

Sayyidina Ali karamallaahu wajhahu berkata, dan salam suatu nuskhah, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu ‘anhu:

Macam-macam nikmat, atau nikmat yang paling besar itu ada enam macam perkara.

Yang pertama adalah agama islam, keduanya Al Qur’an, ketiga Rasulullah Muhammad saw. Dan di haruskan bagi kita semua untuk membaca lafadh ini setiap hari, ‘radhiitu billaahi rabban wabil islaami diinan wabi Muhammadin shallallaahu ‘alaihii wasallama rasuulan wa nabiyyan wabil qur aani hukman wa imaaman,” artinya aku ridha kepada Allah menjadi Tuhanku, ridha kepada agama islam menjadi agamaku, dan ridha kepada Nabi Muhammad saw jadi Rasulullah dan Nabi, dan ridha terhadap Al Qur’an jadi hakim dan imam.

Yang keempat ‘afiyat (keselamatan), artinya tertolak dari macam-macam perkara yang dicela (tidak diinginkan). Yang kelima tertutupi, artinya ditutupnya macam-macam aib yang ada di diri. Yang keenam, kaya dari orang-orang dalam segala urusan dunia.

Diriwayatkan dari Sayyidina Anas, bahwa Nabi Muhammad bersabda:

Berkata Allah di dalam hadist qudsi, “Hai anak Adam, kalian harus mengosongkan waktu untuk beribadah kepada Aku Yang Agung, maka tentu Aku akan memenuhi hati kalian dengan kekayaan. Dan Aku akan memenuhi dua tangan kalian dengan rizki. Hai anak Adam, kalian jangan menjauhi dari Aku Yang Agung, maka Aku akan memenuhi hati kalian dengan faqir, dan memenuhi kedua tangan kalian dengan kesibukan kerja.” HR Imam Thabrani dan Imam Hakim

 

Sumber: Kitab Nashaihul ‘ibaad karangan Syeikh Muhammad Nawawi bin ‘umar