Allah Mendatangkan Musibah dan Nikmat Kepada Manusia

Allah akan mengentengkan atau meringankan sakitnya musibah yang dialami oleh kita. Yang kita tahu bahwa Allah swt lah yang mendatangkan musibah kepada kita. Maka Allah lah yang mendatangkan kepada kita macam-macam takdir. Allah yang sering membalikkan kepada kita terhadap kebaikan pilihan-Nya.

Penjelasan : Sebenarnya cirinya kedatangan musibah itu bakal enteng apabila kita tahu bahwa musibah itu dari Allah swt.

Sedangkan Allah sekarang mendatangkan musibah, nah itu merupakan dzat Allah yang sering memberikan kenikmatan kepada kita, serta kita masih butuh terhadap pemberian-Nya.

Jadi kalau kita kedatangan musibah, maka mata hati kita harus khawatir terhadap bahwa sebenar-benarnya musibah tersebut adalah dzat Allah yang sering memberikan kebaikan. Dan harus ingat bahwa musibah itu merupakan ketentuan Allah dan pilihan-Nya, sedangkan tidak ada pilihannya adalah bagusnya begitu. Siapa saja orang yang mata hatinya manteng (kuat) terhadap musibahnya, serta tidak ingat terhadap rahman rahimnya Allah, maka akan terasa berat sakitnya musibah itu.

Kesimpulannya adalah bahwa semua kenikmatan dan musibah itu datangnya dari Allah. Kita sebagai manusia harus ridha terhadap semua ketentuan-Nya. Sabar terhadap musibah yang dialami dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah. Apabila kita mampu menghadapi segala hal yang dijelaskan diatas, Allah pasti akan membalasnya dengan yang jauh lebih baik di akhirat nanti.

 

Diambil dari kitab Al Hikam karangan Assyeikh al Imam Ibni ‘Athoillah Assukandari (hikmah keseratus dua)